EDU Research Polska sp. z o.o.  przeprowadza kompleksowe programy szkoleniowe w wybranym przez Państwa miejscu i dostosowując je do potrzeb Waszej organizacji, skupiając się na Państwa obszarach zainteresowania. Gwarantuje to, iż Wasi pracownicy poznają najlepszą praktykę pasującą do ich miejsca pracy, w warunkach, w których będą ją wykorzystywać. Szkolenia prowadzone są przez trenerów-ekspertów, którzy doskonale znają się na temacie oraz na najskuteczniejszych metodach jego przekazywania.

W programy szkoleń dedykowanych możemy integrować elementy licencjonowanych szkoleń certyfikowanych jak i indywidulanie uzgadnianych kursów, odpowiadających na potrzeby konkretnego klienta. Programy takie mogą obejmować zarówno określone kompetencje miękkie, jak i szkolenia podnoszące bezposrednio kwalifikacje zawodowe. Pomagamy badać potrzeby szkoleniowe oraz dostosować program szkoleń do oczekiwań tak, by uwzględniał treści szkoleniowe ważne dla danej organizacji. Tego typu szkolenia pozwalają jednocześnie ograniczać ryzyko utraty informacji poufnych i zastrzeżonych, precyzyjne dostosowanie harmonogramu szkoleń do warunków organizacyjnych klienta jak również często ograniczyć koszty związane z podróżami  i pobytem uczestników.