EDU Research Polska Sp. z o.o. działa od roku 2012. Głównym obszarem naszej działalności są usługi o charakterze analityczno-badawczym, rozwojowym, konsultingowo-doradczym. Specjalizujemy się także w szeroko pojętych działaniach oraz pracach wdrożeniowych i rozwojowych. Realizujemy oraz pomagamy realizować przedsięwzięcia w obszarze działań społecznych, związane m.in. z profesjonalizacją usług społecznych oraz dostarczaniem nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań w tym zakresie. Od wielu lat oferujemy również usługi coachingowe, poradnicze, superwizyjne dla różnych grup odbiorców.

EDU Research Polska Sp. z o.o. to również profesjonalna realizacja specjalistycznych szkoleń dopasowanych do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Prócz własnych produktów szkoleniowych współpracujemy z siecią organizacji edukacyjnych oraz wysokiej klasy specjalistów umożliwiających prowadzenie kompleksowych programów kształceniowych "szytych na miarę" (tzw. szkolenia dedykowane). Odbiorcami realizowanych przez nas form edukacyjnych są przede wszystkim:

  • placówki oświatowe, szkoły, organy prowadzące szkoły oraz ich kadra,
  • pracownicy szkół wyższych,
  • pracodawcy oraz kadra zarządzająca różnego szczebla,
  • pracownicy oraz osoby fizyczne pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,
  • podmioty sektora szeroko rozumianych usług społecznych.

Od wielu lat podejmujemy się również działań związanych z tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie działań edukacyjnych (programów kształcenia, standardów kształcenia, współpracy z placówkami kształcenia).

Od początku działalności w Polsce przygotowujemy, inicjujemy, realizujemy oraz ewaluujemy projekty i przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Pochwalić się możemy bogatym portfolio projektów przygotowanych oraz zrealizowanych. Pomagamy rozwijać sieci partnerskie w Polsce i za granicą, udostępniamy kontakty z interesującymi partnerami, łączymy i rozwijamy.