Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia EuropejskaTrwa rekrutacja uczestników do projektu!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Harmonogram działań.01.05.2021 r. rozpoczęto realizację projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.2. 


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.02.00-00-0017/20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej


Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partnerzy realizujący projekt:

- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Wartość projektu: 392 463,50 zł

Dofinansowanie: 380 689,59 zł


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32 pracowników merytorycznych - wychowawcy, terapeuci, psychologowie, pedagodzy - pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów mobilnościowych na terenie Niemiec. 
Kompetencje zawodowe rozumiane są jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączenie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. 

Projekt zakłada wzajemne uczenie się uczestniczących instytucji, przewidując wymianę wiedzy zarówno między partnerami, uczestniczącymi instytucjami przyjmującymi, jak również uczestnikami. Programy mobilnościowe stwarzają szansę na zdobywanie kompetencji w praktyce zawodowej. Uczenie się stron będzie wspierane każdorazowo 3-dniowymi warsztatami superwizyjnymi w formie action-learningowej prowadzonymi przez IFN w których uczestniczyć będzie grupa wizytująca oraz grupa specjalistów ze strony partnera. 

Planowane działania mobilnościowe zakładają 10-dniowe wizyty studyjne integrowane z działaniami szkoleniowymi. Wszyscy uczestnicy przed wyjazdem na wizyty studyjne przystąpią do tzw. pretestu, a po powrocie do tzw. posttestu w celu weryfikacji nabycia/podniesienia kompetencji. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

 

Projekt jest realizowany w 8 etapach: 

ETAP 1 - nawiązanie partnerstwa
- rozpoczęcie realizacji projektu (05.2021)


ETAP 2 - wsparcie coachingowe uczestników projektu 
- rekrutacja uczestników (05-07.2021)

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Formularz rekrutacyjny
  4. Oświadczenie
  5. Rekomendacja pracodawcy

ETAP 3 - warsztaty przygotowawcze dla uczestników projektu 
- przygotowanie uczestników do wyjazdu - grupa 1 i 2 (05-08.2021)
- przygotowanie uczestników do wyjazdu - grupa 3 i 4 (12.2021 - 02.2022)


ETAP 4 - wyjazdy studyjne
- realizacja wyjazdu grupy 1 (09-10.2021)


ETAP 5 - wyjazdy studyjne
- realizacja wyjazdu grupy 2 (09-10.2021)


ETAP 6 - wyjazdy studyjne 
- realizacja wyjazdu grupy 3 (03-04.2022)


ETAP 7 - wyjazdy studyjne 
- realizacja wyjazdu grupy 4 (03-04.2022)


ETAP 8 - podsumowanie wyjazdów oraz przekazanie współpracownikom wiedzy merytorycznej
- spotkania warsztatowo - informacyjne grupy 1 i 2 (10-11.2021)
- spotkania warsztatowo - informacyjne grupy 3 i 4 (04-06.2022) 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt "Kompetencje bez granic" (POWR.04.02.00-00-0017/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32 pracowników pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację międzynarodowych programów mobilnościowych w Niemczech. 

Partnerami w projekcie są niemiecka firma IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Całkowita wartość projektu to 392 463,50 zł.

Okres trwania projektu 01.05.2021 r. - 30.06.2022 r. 

 

O projekcie

Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności