EDU Research Polska oferuje współpracę w zakresie wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dysponujemy zespołem ekspertów, którzy uczestniczyli w przygotowywaniu, wykonaniu i rozliczeniu kilkudziesięciu tego typu przedsięwzięć, zarówno w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020.
Nasi specjaliści to m.in. eksperci/asesorzy Programów Operacyjnych, znających doskonale realia i warunki przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz zasady realizacji i rozliczania projektów.
W skład zespołu wchodzą wysoko cenieni eksperci i specjaliści.

Działalność projektowa EDU Research Polska Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim na projektach realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym, posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów w kraju jak i za granicą.
Do naszych partnerów ponadnarodowych można zaliczyć m.in.:

 

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.