Firma EDU Research Polska Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu audytu zewnętrznego projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
Nasza Firma zapewnia realizację tego typu zadań zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz stosując się do wytycznych dla audytu danego programu.
EDU Research Polska Sp. z o.o. współpracuje z wieloma specjalistami z terenu całej Polski.
Nasi Audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów współfinansowanych ze środków UE, środków budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.