Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt "Kompetencje bez granic" (POWR.04.02.00-00-0017/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32 pracowników pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację międzynarodowych programów mobilnościowych w Niemczech. 

Partnerami w projekcie są niemiecka firma IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Całkowita wartość projektu to 392 463,50 zł.

Okres trwania projektu 01.05.2021 r. - 31.10.2022 r. 

 

O projekcie

Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności