Projekt „Organizacja staży dla uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich” realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”

Nr projektu 2015-1-PL01-KA102-015902

W ramach projektu 50 uczniów i uczennic kształcących się w zawodach:

  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik obsługi turystycznej
  • kucharz

Wzięło udział w zagranicznych stażach zawodowych w Grecji

Termin staży: 5.06-18.06.2016

Miejsce: Larissa, Grecja

Organizacja Przyjmująca: Kika Mobility Center

Celem projektu było:

  1. uzyskanie doświadczenia i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy
  2. zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy, w tym na rynku europejskim
  3. wzmocnienie poczucia wartości na rynku pracy
  4. wzmocnienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, w tym komunikacji w języku obcym w środowisku wielokulturowym
  5. zwiększenie szans na otrzymanie pozytywnego wyniku na zewnętrznym egzaminie zawodowym
  6. zwiększenie motywacji do dalszego podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych