Plik:Erasmus+ Logo.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. - 01.05.2024 r.
Lider: EDU Research Polska Sp. z o.o.
Partnerzy:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Uniwersytet Széchenyi István (Węgry),
  • IFN Internationales Privatinstitut fur Forschung Und Netzwerkarbeit In Bildung, Beratung Und Management In soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy),
  • FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH (Niemcy).

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja modelu rodzinnego doradcy zdrowotnego jako nowej oferty usług okołomedycznych, a zostanie to osiągnięte poprzez:

  • analizę porównawczą działania rodzinnych doradców zdrowotnych w systemach wsparcia rodzin uczestniczących krajów,
  • uszczegółowienie metodyki pracy Rodzinnego Doradcy Zdrowotnego, w tym zakresu wykonywanych zadań i czynności, kompetencji oraz granic kompetencyjnych (w szczególności pomiędzy sektorem usług medycznych),
  • utworzenie profilu kompetencyjnego RDZ (z uwzględnieniem różnych wymiarów jego funkcjonowania),
  • opracowanie programu kształcenia RDZ (treści, program zajęć, moduły zajęciowe, efekty kształcenia) oraz systemu zarządzania jakością i rozwoju zawodowego RDZ.