Badania rynku to duża działka badań zajmująca się badaniem i gromadzeniem informacji na temat sytuacji na rynku: zarówno w perspektywie przeszłych, teraźniejszych i przyszłych zachowań konsumentów). Można podzielić na dwa sposoby:
  • wedle czasu analiz na analizę rynku (charakterystyka aktualnych i przeszłych zjawisk) i prognozowanie (przewidywanie trendów),
  • wedle stosowanej metodologii: jakościowe (głównie zrozumienie determinantów określonych zachowań i sytuacji na rynku) i ilościowe (charakterystyka miar powszechności danego zjawiska i zachowań).
Badania opinii pozwalają scharakteryzować i generalizować określone zdanie populacji na dany temat. Badania opinii mogą dotyczyć różnych sfer życia – zadowolenia z życia, oceny polityków, sondaży społeczne.
 
Badania marketingowe pozwalają zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji marketingowych. Przedmiotem ich badań mogą być badania: produktów (zarówno nowych jak i obecnie dostępnych na rynku), sprzedaży, reklam, branży i funkcjonowania firmy (w tym trendy branżowe), sytuacji danej firmy, produktu na tle konkurencji). Najczęściej wykorzystywane są badania ankietowe lub wywiady (fokusowe lub indywidualne pogłębione).