Projekt EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16)
Projekt zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

EDU Research Polska Sp. z o.o. był liderem międzynarodowego partnerstwa, którego zadaniem było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej zarządzania szkoleniami dla osób dorosłych. Łączna wartość wydatków 1 145 904,46 zł. Naszymi partnerami w tym projekcie byli IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH z Niemiec oraz firma "Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska".

Okres realizacji projektu to 01.06.2017-31.08.2019

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności