Edu Reaserch Polska Sp. z o. o. oferuje profesjonalną realizację szerokiej gamy specjalistycznych szkoleń dopasowanych do oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

Prócz własnych produktów szkoleniowych współpracujemy z siecią organizacji edukacyjnych oraz wysokiej klasy specjalistów umożliwiających prowadzenie kompleksowych programów kształceniowych "szytych na miarę" (tzw. szkolenia dedykowane). Odbiorcami realizowanych przez nas form edukacyjnych są przede wszystkim:


(1) Placówki oświatowe, szkoły, organy prowadzące szkoły oraz ich kadra,

(2) Pracownicy szkół wyższych,

(3) Pracodawcy oraz kadra zarządzająca różnego szczebla,

(4) Pracownicy oraz osoby fizyczne pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,

(5) Podmioty sektora szeroko rozumianych usług społecznych.

 

Oferujemy kompleksową obsługę szkoleń. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu szkoleń jak również ich planowaniu, obejmującym w szczególności analizę potrzeb szkoleniowych organizacji, przygotowanie programów kształceniowych oraz strategii szkoleniowej. Doradzamy i pomagamy wybrać najlepsze z punktu widzenia rozwoju organizacji działania szkoleniowe. Realizujemy je, nadzorujemy i badamy efekty. Pomagamy również pozyskiwać środki zewnętrzne na szkolenie pracowników, dokumentować oraz rozliczać działania szkoleniowe.

 

Zapraszamy do kontaktu oraz umówienia spotkania.