Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec.

Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby poszukujących staży i poszukujących stażystów, zwiększa dostępność efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych, aktywizacji zawodowej.

Partnerami w realizacji projektu jest bawarski instytut IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung,
Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku.

Całkowita wartość projektu to 1.514.163,91 zł.

Okres trwania projektu 01.01.2019 - 31.12.2021

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności