EDU Research Polska sp. z o.o. oferuje współpracę przy realizacji działań w formule projektowej o charakterze rozwojowo-badawczym, testującym, wdrożeniowym, edukacyjnym, szkoleniowym i innym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w kraju i za granicą. Współpracujemy z zespołem wysoko cenionych ekspertów oraz specjalistów. Umocowani jesteśmy w krajowych i międzynarodowych sieciach partnerskich, umożliwiających nam podejmowanie kompleksowych działań związanych m.in. z szeroko pojętym obszarem usług społecznych, edukacją, wymianą młodzieży, rozwojem zawodowym czy szkolnictwem wyższym.

W ramach naszej działalności przygotowujemy założenia projektów, budujemy i koordynujemy sieci partnerskie w kraju i za granicą, skutecznie pozyskujemy dofinansowanie, realizujemy działania projektowe, administrujemy i zarządzamy projektami oraz je rozliczamy.

Tematyka realizowanych przez nas projektów obejmuje m.in.:

  • wsparcie psychospołeczne/coachingowe
  • kwestie wykluczenia społecznego
  • integrację zawodową i społeczną
  • rozwój zawodowy
  • mobilność młodzieży
  • wsparcie rodzin