Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym” (nr projektu: 2016-1-PL01-KA202-026553) w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe. Projekt to inicjatywa ukierunkowana na wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych w zakresie przedsiębiorczości.Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zarówno uczniów szkół zawodowych jak i osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowych – nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych, osób zajmujących się rozwojem kompetencji kluczowych a zwłaszcza przedsiębiorczości u młodzieży ze szkół zawodowych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie programu przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych oraz modelu coachingu dla młodzieży wybierającej zawodową ścieżkę kształcenia.

Projekt realizowany w terminie: 01.09.2016- 31.08.2019

Szczegóły dotyczące projektu oraz wypracowane materiały znajdują się na stornie projektu:

www.eduvet.eu