Projekt „Organizacja staży dla uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich” realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”

Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-025066

W ramach tego projektu 60 uczniów i uczennic kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, kucharz weźmie udział w 2-tygodniowych stażach zawodowych w Grecji.

Kontynuacja projektu mobilnościowego z roku 2015/16.

W listopadzie 2016 roku odbyła się pierwsza tura staży. 34 uczniów Zespołu Szkół im. W.Witosa z Kraśnika odbyło 2-tygodniowe staże zawodowe w Grecji.

Dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – Kika Mobility Center - uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa mieli okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego w greckich obiektach hotelowych, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ich szans na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy projektu zapoznali się również z atrakcjami regionu, poznali jego historię, kulturę i obyczaje, nawiązali kontakty międzykulturowe z rówieśnikami z Grecji.

 

Kolejna tura staży w Grecji odbędzie się już wiosną 2017.