Serdecznie zapraszamy na kurs coacha rodzinnego. Proponowany kurs kwalifikacyjny to szkolenie stopnia podstawowego. Dostarcza zarówno najważniejszych umiejętności pracy profesjonalnego coacha(potwierdzone uzyskaniem certyfikatu coacha ICI), jak i osadzenia ich w pracy z rodzinami.

 

Celem kursu jest przekazanie praktycznych i efektywnych umiejętności pracy coachingowej z rodzinami, umiejętności samodzielnej realizacji sesji coachingowych w formacie indywidualnym i grupowym, stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, przeprowadzenia rozpoznania/diagnozy rodziny oraz pracy z rodzinami.

Kurs ma charakter praktyczny. Bogata oferta ćwiczeniowa, warsztatowa i superwizyjna uzupełniona zostaje współczesną interdyscyplinarną wiedzą psychopedagogiczną i psychospołeczną dotyczącą teoretycznych i koncepcyjnych podstaw pracy z rodzinami, wiedzy o rodzinie i jej funkcjonowaniu, komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowaniu w grupie, rozpoznawania rodziny i jej zasobów, rozwoju rodziny.

 

Program szkolenia przekazuje dodatkowo bazowe umiejętności pracy z rodzinami, rodzicami i dziećmi. W ramach kursu przewidziany jest nieodpłatne uczestnictwo w wyjazdowych warsztatach rozpoczynających i kończących szkolenie. Prócz certyfikatu coacha ICI uczestnicy uzyskają międzynarodowy certyfikat coacha rodzinnego oraz dokument potwierdzający odbycie kursu.