Andrzej Hejduk

           Certyfikowany coach i trener, superwizor, doradca biznesowy

 Z wykształcenia inżynier elektronik z tytułem magistra (Politechnika Warszawska), ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi  (Szkoła Główna Handlowa). Aktywny i certyfikowanym coach ICC, posiada certyfikacje narzędzi do identyfikacji i rozwoju osobowości Insights Discovery oraz Extendend Disc. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych w tym z osobami wykluczonymi społecznie oraz członkami rodzin tych osób (bezrobotni, po terapiach związanych z wychodzeniem z różnego rodzaju uzależnień). Trener metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w wspieraniu zarządzania projektami w zakresie organizacyjnym i przywódczym. Kieruje projektami obejmującymi wdrożenia, zmiany procesów, systemy zarządzania, rozwoju organizacji. Wprowadza holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z procesami biznesowymi, kulturą organizacji i systemami zarządzania oraz postawami pracowników.

 


 

 Grażyna Borowska

      Coach, superwizor,  trener biznesu, wykładowca akademicki

Łączy  techniki coachingowe z trenerskimi i mentoringowymi.  Jako trener i wykładowca, ceniona za profesjonalizm, wiedzę, umiejętność budowania relacji oraz dynamiczny, interaktywny sposób prowadzenia zajęć. Ukończyła szkolenie T. Harv Eker Signature Program -” Train The Trainer Certyfication”.  Akredytowany Coach i Business Coach ICC. Współtwórca koncepcji Family Coaching. Prowadzi szkolenia z zakresu Family Balance Coaching. Ukończyła kurs Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC). Superwizor dla studentów SGH na studiach podyplomowych z coachingu oraz dla opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Konsultant i  trener Insights DiscoveryTM - Personal Effectiveness.

 

 


 

Ryszard Gąsierkiewicz

                    Coach i superwizor, terapeuta i pedagog, trener i szkoleniowiec, twórca programów radiowych                 

Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP.  Posiada certyfikaty Coach Master Trainer ICI oraz  NLP Master Trainer. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym Studiów Podyplomowych o kierunku  Coaching i NLP. Jest także przedstawicielem na Polskę  i trenerem certyfikującym międzynarodowej organizacji ICI (International Association of Coaching Institute). Wdraża metody coachingu w rozmaitych obszarach na pozór od siebie odległych, od korporacji do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie szkoleniowe, trenerskie, coachingowe.

Ekspert w międzyuczelnianych międzynarodowych projektach badawczo – wdrożeniowych: „Coach- superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", „Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej" oraz „Coaching rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


Małgorzata Kwiecień

 

 Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie ACC i trener biznesu. Jest w trakcie certyfikacji na poziomie PCC. 

Absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego  na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowych Studiów Menedżerskich  –  program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Akademi Coachingu CoachWise Essentials, Equipped – program akredytowany (ACTP) przez International Coach Federation realizowany przez Coaching Center, Szkołę Coachingu Grupowego i Zespołowego realizowaną przez Pracownię Coachingu NOVO.

Od 19 lat jej pasją jest wspieranie ludzi i firm w rozwoju poprzez szkolenia,  coaching i superwizję. Jest również twórcą autorskich procesów rozwojowych wzbogaconych wsparciem mentorskim, coachingowym i treningowym. Wdraża procesy rozwojowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Prowadzi sesje superwizji dla trenerów. Jako wieloletni menedżer posiada doświadczenie w obszarach: rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej, budowania efektywnych zespołów oraz coachingu zespołowego i grupowego. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową opiekunów i asystentów osób niesamodzielnych. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia diagnostyczne: Insights DiscoveryTM - Full Circle, Facet5.

 


Łucja Kołpakowska 

 Trenerka, coach, szkoleniowiec, pedagożka

W pracy kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i dzięki odpowiedniemu podejściu można uruchomić  tkwiące w nim zasoby.

Prowadzi treningi, szkolenia z umiejętności miękkich, stosuje różne formy coachingu  i superwizji dla szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, pracowników firm, osób bezrobotnych, rodziców, młodzieży.

 Posiada rekomendację I i II stopnia rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie  prowadzenia treningu interpersonalnego oraz umiejętności psychospołecznych. 

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła w m.in.  Polskim Instytucie Eriksonowskim w Poznaniu w zakresie terapii rodziny, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach w Toruniu, Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Pracowni Psychologicznej  Elżbiety Sołtys w Krakowie,   Szkole   Coachów Biznesu Akademii SET.