Edu Reaserch Polska Sp. z o. o. oferuje kompleksowe rozwiązania badawcze i ewaluacyjne w zakresie badania opinii, rynku oraz kluczowych obszarów działalności organizacji.
 

Realizujemy:
Edu Reaserch Polska Sp. z o. o. w ramach kompleksowej oferty badawczej oferuje:
  • analizę typu deskresearch
  • określenie strategii, celów i pomoc w doborze pytań badawczych
  • przygotowanie odpowiednich narzędzi badawczych (wraz z tworzeniem narzędzi do badania właściwości psychometrycznych oraz badaniem rzetelności, trafności oraz walidacją narzędzi dostarczonych przez Klienta)
  • pomoc w doborze metod badawczych oraz sposobu późniejszej analizy danych
  • nadzór i organizacja procesu wprowadzania zgromadzonych danych
  • analiza oraz przygotowanie raportów (cząstkowych i/lub końcowego) wraz z wnioskami i rekomendacjami
Jakość i wiarygodność badań prowadzonych przez Edu Reaserch Polska Sp. z o. o. jest jednym z kluczowych elementów działalności naszej firmy oraz prowadzonych przez nas badań czy ewaluacji. Starając się utrzymać jak najwyższy poziom zatrudniamy zespół składający się z doświadczonych badaczy, analityków, audytorów i ekspertów z określonych dziedzin w zależności od tematyki badania. Współpracujemy także z Uczelniami Wyższymi i kadrą naukową, która posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań edukacyjnych oraz metodologii i statystycznej analizy danych.
 
W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących oferty Edu Reaserch Polska Sp. z o. o. prosimy kontaktować się poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa wszelkie zapytania i przygotujemy ofertę zgodną z indywidualnymi potrzebami Państwa firmy.