Projekt „Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla innowacyjnej usługi neurocoachingu” realizowany był w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Studiów nad Rodziną) w ramach konkursu grantowego dla partnerstw przedsiębiorców i instytucji naukowych organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz International Development Norway SA.

Celem projektu było pozyskanie wiedzy eksperckiej oraz opracowanie dokumentacji wdrożeniowej innowacyjnej usługi – neurocoachingu. Fenomen oraz skuteczność coachingu jest ściśle powiązana z odkryciami w zakresie neurobiologii i wiedzy o mózgu. Neurobiologia stanowi wyzwania dla współczesnego świata nauki i stanowi platformę dla nieustannego rozwoju coachingu. Wdrożenie innowacyjnego programu sesji coachingowych, które opracowane zostały na podstawie wyników badań naukowych poprawi konkurencyjność  firmy na rynku. Jest to idealne rozwiązanie uzupełniające szkolenia, które umożliwia  bardzo szybki rozwój umiejętności.