Badania społeczne mają za zadanie pomóc zrozumieć życie społeczne. Badania te pomagają odkryć prawidłowości życia określonego społeczeństwa, grupy badanych osób na podstawie informacji zebranych od jednostek. Odnoszą się one do 3 głównych aspektów działalności nauk społecznych, teorii, gromadzenia danych i ich analizy.

 

Przykłady badań społecznych:
  • badania opinii mieszkańców miast, państw itp..
  • diagnozy społeczne,
  • barometry miast (badanie postaw względem miast i ich rozpoznawalności),
  • badania typu „tajemniczy klient”,
  • badania postaw względem wydarzeń społecznych,
  • charakterystyka wybranych zjawisk społeczno-politycznych.