Edu Research oferuje szkolenia w zakresie: 
  • badań edukacyjnych – charakterystyka badań edukacyjnych, metod stosowanych w badaniach edukacyjnych, sposoby poprawnego generalizowania wyników na określoną populację (uczniów, studentów, nauczycieli)
  • podstawowych informacji o ewaluacji projektów – szkolenie skupiać się będzie głównie na charakterystyce ewaluacji, doborze odpowiednich metod badawczych i statystycznych do danego projektu oraz praktycznych radach dla początkujących ewaluatorów.
  • metodologii prowadzonych badań – szkolenia mogą dotyczyć zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Skupiać się będą głównie na charakterystyce danych metod oraz ich praktycznym zastosowaniu w badaniach
  • statystycznej analizy wyników – nauka wykonywania i interpretowania określonych analiz statystycznych wraz z późniejszą interpretacją wyników; 

 

Proponowane przez Edu Research szkolenia mają na celu zwiększenie wiedzy Klientów w obszarze badań, również ewaluacji procesów czy działań prowadzących przez daną organizację czy firmę. Rozumienie procesów badawczych pozwala na bardziej poprawne wyciąganie wniosków i rekomendacji z przeprowadzanych badań.Dokładny zakres szkoleń, terminy i cennik ustalany jest indywidualnie z Klientem. Szkolenia realizuje doświadczony zespół trenerów z wieloletnią praktyką w różnych sektorach badawczych.