EDU Research Polska sp. z o.o. realizuje międzynarodowe projekty koncepcyjno - wdrożeniowe współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej


EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie EDU Research Polska Sp. z o.o. wraz z IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. Okres realizacji projektu 01.01.2019 - 31.12.2021. Całkowita wartość projektu 1 514 163,91 zł.


EDU SKILLS SYSTEM (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest z partnerem międzynarodowym - FOM oraz Net-Projekt Sp. z o. z Białegostoku. Okres realizacji projektu 01.08.2020 - 31.12.2022. Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł.


EDU TRUMPO (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0019/20)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerem EDU Research Polska Sp. z o.o. w projekcie jest IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH. Okres trwania projektu 01.03.2021 - 28.02.2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 919 942,40 zł.


Kompetencje bez granic (Nr projektu: POWR.04.02.00-00-0017/20)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt realizowany wraz z Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH. Okres trwania projektu: 01.05.2021 - 30.06.2022. Wartość projektu: 392 463,50 zł.


Rodzinny Doradca Zdrowotny (Nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000028101)
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Partnerami w projekcie są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Széchenyi István (Węgry), IFN Internationales Privatinstitut fur Forschung Und Netzwerkarbeit In Bildung, Beratung Und Management In soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy) oraz Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca (Włochy). Okres realizacji projektu: 01.11.2021 - 01.05.2024. Wartość projektu: 333 267,00 euro.