EDU Research Polska sp. z o.o. realizuje międzynarodowe projekty koncepcyjno - wdrożeniowe współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:


Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerami EDU Research Polska Sp. z o.o. w projekcie są UKSW oraz Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 801 939,34 zł.


EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie EDU Research Polska Sp. z o.o. wraz z IFN oraz Net-Projekt Sp. z o.o. Okres realizacji projektu 01.01.2019 - 30.06.2021. Całkowita wartość projektu to 1 514 163,91 zł.


EDU SKILLS SYSTEM (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest z partnerem międzynarodowym - FOM oraz Net-Projekt Sp. z o. z Białegostoku. Okres realizacji projektu 01.08.2020 - 30.09.2022. Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł.


EDU TRUMPO (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0019/20)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerem EDU Research Polska Sp. z o.o. w projekcie jest IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 919 942,40 zł.


Kompetencje bez granic (Nr projektu: 04.02.00-00-0017/20)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt realizowany wraz z Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH. Wartość projektu: 392 463,50 zł.