Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym.  Działania w ramach projektu


Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym – grudzień 2016 – lipiec 2017, obejmujący:

 Wizyty studyjne w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponad narodowego

 1. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie
 2. Polsko-niemieckie warsztaty i konsultacje wypracowywanych rozwiązań

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań – sierpień 2017-marzec 2018, obejmujący:

 1. Kurs dla coachów zgodnie z modelem Family Balance Coaching - 226 godzin.

Rekrutacja uczestników kursu – w fazie testowania zgodnie z założeniami projektu rekrutacja ograniczona do osób będąc pracownikami lub współpracownikami partnera projektu – Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Partner realizujący – EDU Research Polska Sp. z o.o.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa wraz listem motywacyjnym. Szczegóły w regulaminie rekrutacji.

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem doświadczenia zawodowego we wspieraniu rodzin, w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. W przypadku większej liczby zgłoszeń, odbędą się spotkania rekrutacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie 

 Harmonogram szkoleń: działanie zakończone

 1. Sesje coachingowe dla rodzin realizowane w oparciu o wypracowany w projekcie model Family Balance Coaching i prowadzone przez przeszkolonych zgodnie z modelem coachów.
 • Wsparciem zostaną objęte rodziny, które poszukują równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym – 60 rodzin - 100 osób (60K/40M).
 • Łącznie odbędzie się  1200 godzin wsparcia coachingowego w 4 miastach Polski – w Warszawie, Wrocławiu, Elblągu i Radomiu.
 • Partner realizujący - Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 • Jeśli poszukujesz równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym i chciałbyś zgłosić się do projektu odwiedź stronę partnera realizującego.

 Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udzielania wsparcia:

http://www.karan.pl/index/?id=9232fe81225bcaef853ae32870a2b0fe

Zapraszamy! Rekrutacja jeszcze trwa!

 1. Indywidulane i grupowe superwizje sesji coachinowych – łącznie odbędzie się 108 godzin superwizji.

ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań – marzec 2018 – maj 2018, obejmujący:

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania
 2. Badania ilościowe i jakościowe
 3. Konsultacje ekspertów z Niemiec

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu - maj 2018 – lipiec 2018

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki – sierpień 2018 – marzec 2019, obejmujące:

 1. Kurs dla coachów zgodnie z modelem Family Balance Coaching - 226 godzin. Wsparcie zostanie objętych 20 specjalistów (12K/8M)

Partner realizujący – EDU Research Polska Sp. z o.o. Rekrutacja: lipiec sierpień 2018

Załączniki:

 1. Harmonogram gr 1
 2. Harmonogram gr 2
 3. Regulamin coachowie Instytucje
 4. zał. 1 Deklaracja uczestnictwa Instytucja
 5. zał. 2 Formularz Rekrutacyjny Instytucja
 6. zał. 3 Oświadczenie

Szczegóły wkrótce!

 1. Sesje coachingowe dla rodzin realizowane w oparciu o wypracowany w projekcie model Family Balance Coaching i prowadzone przez przeszkolonych zgodnie z modelem coachów.

Wsparciem zostanie objętych rodziny, które poszukują równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym – 60 rodzin - 100 osób (60K/40M).

Łącznie odbędzie się  1000 godzin wsparcia coachingowego. Partner realizujący - Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Rekrutacja – wrzesień-październik 2018

Szczegóły wkrótce!

 1. Superwizje sesji coachingowych – łącznie odbędzie się 400h superwizji
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec

ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika – marzec 2019-kwiecień 2019

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności